Select Page

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC ENGIE ROMÂNIA SA prin SC ERGITY SISTEM SRL titular al proiectului: „Reabilitare  rețea de distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare” anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Gorj  în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului  pentru  proiectul: „Reabilitare  rețea de distribuție gaze naturale cu conducte și instalații de racordare” propus a fi amplasat în: municipiul Tg-Jiu, str. România Muncitoare, Comuna din Paris, Prahova, Oituz, Gladiolelor, Avram Iancu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM GORJ din  Târgu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, în zilele de luni-vineri, între orele 9 – 14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare, în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a  APM Gorj.